Przejdź do stopki

Zamówienia poniżej 130 000 PLN - 2021 rok

Treść

Zapytanie ofertowe nr. KT..7230.2.2021 z dnia 18.10.2021r.na dzierżawę wydzielonej części terenu ( chodnika ) przy ulicy Ks. Gracjana Rzewuskiego w Raciążu ( przy cmentarzu parafialnym ) tj.

czterech wydzielonych miejsc o pow. ok. 12 m2 ( 4m x 3m ) oznaczonych numerami od 1 do 4 zgodnie z załącznikiem nr I z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej związanej z handlem zniczami i kwiatami w dniach 31.10.2021 - 01.11.2021 r. ( tj. każde miejsce na 2 dni).

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr KM.271.2.2021

„Prowadzenie całodobowego pogotowia awaryjnego w branży hydraulicznej i elektrycznej oraz konserwacji i drobnych napraw bieżących w budynkach mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez Gminę Miasto Raciąż oraz w komunalnych lokalach mieszkalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych - w podziale na dwie części"

44715