Przejdź do stopki

Urząd Miejski

Treść

Urząd Miejski

09-140 Raciąż, Pl. A. Mickiewicza 17
Tel. Centrala: (0-23) 683 48 50
Fax. (0-23) 679 18 65
www: miastoraciaz.pl
e-mail: sekretariat@miastoraciaz.pl

Gmina Miasto Raciąż

Nip Gminy: 567-19-05-245
Regon Gminy: 130377853
Identyfikator Gminy: 142002 1


Od dnia 01.01.2019 rachunkami bankowymi Gminy Miasto Raciąż są niżej wymienione rachunki bankowe:

05 8233 0004 0000 1544 2017 0080

Na wskazany wyżej numer rachunku bankowego należy dokonywać wpłat dotyczących opłat nieopodatkowanych między innymi:

- opłat za dzierżawę, czynsz za najem lokali,
- opłat za sprzedaż działek, sprzedaż budynków, lokali,
- opłat za zajęcie pasa drogowego,
- opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- opłaty skarbowej,
- opłaty targowej,
- opłat związanych z licencjami i zezwoleniami,
- opłat i kar za wycinkę drzew


81 8233 0004 0000 1544 2017 0070

Na wskazany wyżej numer rachunku bankowego należy dokonywać wpłat dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wszyscy podatnicy podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportowych mają utworzone indywidualne rachunki bankowe, na które należy uiszczać opłaty z tego tytułu.


Kasa Urzędu Miejskiego czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 14:45

Urząd Stanu Cywilnego czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30

Godziny pracy

Poniedziałek 07:30 – 15:30
Wtorek 07:30 – 15:30
Środa 07:30 – 15:30
Czwartek 07:30 – 15:30
Piątek 07:30 – 15:30

 

69253