Przejdź do stopki

Jednostki organizacyjne

Treść

 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążu
Kod: 09-140 Miejscowość: Raciąż
Ulica: Kilińskiego 21
Opis: tel/fax (0-23) 679-20-07
e-mail: mops.sekretariat@miastoraciaz.pl
Kierownik – Elżbieta Kosiorek
 
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego w Raciążu
Kod: 09-140 Miejscowość: Raciąż
Ulica: Kilińskiego 62B
Opis: tel./fax (0-23) 679-11-81 - sekretariat
e-mail: sekretariat@mzsraciaz.pl
Dyrektor Szkoły – Elżbieta Tobolska
 
Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu
Kod: 09-140 Miejscowość: Raciąż
Ulica: Parkowa 14
Opis: tel. (23) 679-10-78
e-mail: sekretariat@mckraciaz.pl
Dyrektor Artur Adamski
 
Miejskie Przedszkole w Raciążu
Kod: 09-140 Miejscowość: Raciąż
Ulica: Nadrzeczna 8
Opis: e-mail: przedszkole@miastoraciaz.pl
Dyrektor Iwona Karpińska

79236