Przejdź do stopki

Ochrona Środowiska

Treść

Obwieszczenie nr. KP..6220.3.2022 z dnia 14.06.2022r. w spr. wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek, który wpłynął w dniu 09.06.2022 (oraz uzupełnienie z dnia 13-06-2022) Inwestora Eneoz Marek Miotek z/s ul. Gdyńska 8 , 80-209 Chwaszczyno,

w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3MW lokalizowanej na działce o nr ewid. 2006 /3 położonej na terenie Miasta Raciąż , obręb 0233 Miasto Raciąż „ I Stronami przedmiotowego postępowania na terenie Gminy Miasto Raciąż są (podmioty występujące w rejestrze gruntów) właściciele/współwłaściciele działek o nr ewidencyjnych: 2006/3, 2007, 2003, 2002, 2005/13, 2005/12, 2005/2, 2005/11, 2005/10, 2009, 2010/2, 2010/3, 2010/1, 2011 - położone w miejscowości Raciąż, obręb 0233, Miasto Raciąż (tj. strony w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia w zasięgu 100 m).

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Raciąża nr KP. 6220.4.2021 z dnia 06.2021r. wszczęcia postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

Budowie zespołu paneli fotowoltaicznych „Raciąż” wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynem energii o łącznej mocy nieprzekraczającej 2 MW, z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocy lub budowie w całości, zlokalizowana w miejscowości Raciąż, na działce o nr ew. 494/4, obręb 0233 Miasto Raciąż.

16764