Przejdź do stopki

Ochrona Środowiska

Treść

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Raciąża nr KP. 6220.4.2021 z dnia 06.2021r. wszczęcia postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

Budowie zespołu paneli fotowoltaicznych „Raciąż” wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynem energii o łącznej mocy nieprzekraczającej 2 MW, z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocy lub budowie w całości, zlokalizowana w miejscowości Raciąż, na działce o nr ew. 494/4, obręb 0233 Miasto Raciąż.

8092