Przejdź do stopki

Zamówienia powyżej 130 000 PLN - 2021 rok

Treść

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dotyczy postępowania nr OK.271.3.2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2021 do 14.05.2024”.

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy postępowania nr OK.271.3.2020 z dnia 28 stycznia 2021 r. prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2021 do 14.05.2024”

24647