Przejdź do stopki

Komisja Skarg, Petycji i Wniosków

Treść

Komisja Skarg, Petycji i Wniosków
Przewodniczący: Andrzej Sendal
Skład komisji:
1 Magdalena Bylińska Radna
2 Krzysztof Dądalski Radny
3 Leszek Medard Kowalski Radny
4 Zbigniew Leszczyński Radny

24647