Przejdź do stopki

XXXV/286/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 05 lutego 2018r.

Treść

w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/270/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 6 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miasto Raciąż z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

Pliki do pobrania

XXXV_286.pdf 258.79 KB

93462