Przejdź do stopki

Uchwała Nr Ci.380.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 07 grudnia 2018 roku

Treść

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Raciąż projekcie uchwały o wieloletniej prognozy finansowej.

Pliki do pobrania

Opinia-RIO-w-spr.-projektu-WPF.pdf 590.43 KB

28532