Przejdź do stopki

Uchwała Nr Ci.381.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 07 grudnia 2018 roku

Treść

  w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Raciąż projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu.

Pliki do pobrania

51589